Een makelaar aangesloten bij NVM of VBO behartigt alleen úw belang. De meeste mensen weten niet dat een makelaar alleen voor de koper óf alleen voor de verkoper van hetzelfde huis mag optreden. De makelaarsbranche ziet daar gelukkig streng op toe. Toch raden wij u aan ook zelf goed op te letten als u een huis gaat kopen of verkopen.

Aankoopmakelaar of verkoopmakelaar?

Een VBO of NVM-makelaar werkt bij de transactie van een huis nooit voor twee partijen tegelijk. Dat zou namelijk niet correct zijn. Vergelijkt u het maar eens met twee mensen die een juridisch geschil hebben. Dan neemt elke partij een eigen advocaat in de arm. Met een makelaar is het eigenlijk net zo. Als de verkoopmakelaar voor de verkoper werkt, kan de makelaar die de woning verkoopt u onmogelijk een eerlijk advies geven over de woning die u misschien wilt kopen. Andersom geldt dat natuurlijk precies hetzelfde. Afhankelijk of u een makelaar nodig heeft voor het kopen of verkopen van een huis, spreken we van een aankoopmakelaar (bij kopen) of verkoopmakelaar (bij verkopen). Natuurlijk kan een makelaar de ene keer als aankoopmakelaar zijn werk doen en de andere keer wanner de makelaar een woning in de verkoop heeft als verkoopmakelaar optreden. De meeste makelaars hebben van zowel aankopen van huizen als verkopen van huizen veel verstand. Maar een makelaar zal dus nooit optreden voor zowel de aankoop als de verkoop van één en dezelfde woning.

Alles wat u over een aankoopmakelaar moet weten:

1) Wat bespaart u als u een huis koopt met behulp van uw eigen aankoopmakelaar?

Door mijn deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaar ik als aankoopmakelaar voor u duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen aankoopmakelaar verdient u terug door:
– Een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren
– Inzicht in de waarde van de woning
– essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan etc. etc.
– Het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum, notaris etc.
– Tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

2) Bezichtigen kan ik zelf, maar kan ik een makelaar inschakelen die voor mij onderhandelt?

In overleg met uw aankoopmakelaar zal dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Op het moment dat u uw droomhuis heeft gevonden, zal uw makelaar de woning gaan opnemen en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kan uw makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden.

3) Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar betalen?

Het inschakelen van een aankoopmakelaar is meestal op basis van no cure no pay. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, rekent u er in principe niets af. Overleg als u een aankoopmakelaar inschakelt over het tijdstip van betaling. De meeste makelaars zullen met u afrekenen op de datum dat u eigenaar van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht.

4) Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?

Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.

5) Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.
Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen.

6) Kan ik een eerste bezichtiging alleen doen?

Natuurlijk kan dat, maar is dit verstandig? Het hangt er een beetje vanaf of er veel concurrenten zijn bij deze woning. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, belt u met uw aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Uw aankoopmakelaar bezichtigt het pand dan met u en met de verkopend makelaar. Vervolgens bespreekt uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te volgen traject.

7) Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig?

De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren.

8) Kan ik mijn aankoopmakelaar inschakelen voor de aankoop van iedere woning?

Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen.

9) Kan de aankoopmakelaar ook de hypotheek regelen?

Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan – indien u dat wenst – wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur.

10) Wat doet de aankoopmakelaar nog meer?

Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen met hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde dan zal uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen. Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u altijd terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u trachten op te lossen.

Meer weten?
Vul ons contactformulier in en u hoort van ons nog dezelfde dag.